CEB.COM.PL Charakterystyka Energetyczna Budynków

Aleksander Sudoł

Wykonuję zawód audytora energetycznego w firmie CEB.COM.PL Charakterystyka Energetyczna Budynków.Moja praca polega na wyznaczaniu charakterystyki energetycznej budynków i przedstawianiu wyników obliczeń w takich dokumentach jak Audyt energetyczny, świadectwo charakterystyki energetycznej czy projektowanej charakterystyce energetycznej. Od sierpnia 2016 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził nowy program poprawy efektywności energetycznej – termomodernizacji budynków jednorodzinnych JAWOR. W ramach programu wykonuję audyt energetyczny (ocenę energetyczną) budynku wraz z analizą ekologiczną emisji CO2 i pyłów ciężkich. Więcej szczegółów na stronie programu Jawor - Poprawa efektywności energetycznej

7

Lat doświadczenia w branży związanej z charakterystyką energetyczną budynków

Wykonaliśmy w tym czasie tysiące świadectw charakterystyki energetycznej, setki projektowanej charakterystyki energetycznej i kilkadziesiąt audytów energetycznych

Jakie posiadamy doświadczenie, certyfikaty, umiejętności i zaświadczenia o przebytych warsztatach/kursach.

2008-2009

Studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej - Centrum Jakości. Audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków

lipiec-sierpień 2013

Zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu Audytor Efektywności Energetycznej

2014

Ukończenie szkolenia z eko-budownictwa - system dociepleń domów

Usługi związane z charakterystyką energetyczną budynków.

Audyt Energetyczny

Audyt energetyczny jest wykonywany na potrzeby termmodenizacji starych domów jednorodzinnych i budynków użyteczności publicznej/państwowej

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej wystawia się dla budynku istniejącego aby określić jego klasę energetyczną i zapotrzebowanie energetyczne na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna wymagana jest przy składaniu projektu budowlanego na pozwolenie na budowę nowego budynku lub rozbudowę/dobudowę istniejącego budynku.

Zapraszam do kontaktu za pomocą przedstawionych pod spodem sposobów.

Tel.787583988
kontakt@ceb.com.pl
wwwceb.com.pl